เอกสารในการทำหนังสือเดินทาง

แอดมิน เอาข้อมูลมาฝากคะ สำหรับคนที่กำลังเตรียมตัวจะไป ทำหนังสือเดินทาง หรือ Passport
เอกสารที่ต้องเตรียม มีอะไรบ้าง ไปดูกันเลยคะ
http://www.travelfriend.co.th/3586365636343623362636343619news/-passport

ประเทศที่อยู่ในกลุมเซงเก้น วีซ่า 

วีซ่าของกลุ่มประเทศยุโรปหรือเชงเก้น วีซ่า (*Schengen Visa*)

เป็นประเภทวีซ่าของทวีปยุโรปที่ขอครั้งเดียวสามารถเดินทางไปได้หลายประเทศในทวีปยุโรป 25 ประเทศ ไม่รวมอังกฤษ โดยในแต่ละประเทศจะให้ระยะเวลาพำนักแตกต่างกันไป ฉะนั้นหากคิดจะเที่ยวหลายประเทศในยุโรปที่เป็นสมาชิกของวีซ่าประเทศนี้ ขอให้ไปขอวีซ่าจากประเทศที่คุณคิดจะไปเที่ยวนานที่สุด แต่หากไปเที่ยวโดยเฉลี่ยในเวลาเท่ากันทุกประเทศขอให้ไปขอวีซ่าจากประเทศที่คุณจะเดินทางเข้าไปเป็นประเทศแรก โดยจะมีระยะเวลาอนุญาตรวมกันได้ไม่เกิน 90 วัน และขอล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือนข้อมูลเกี่ยวกับเชงเก้นวีซ่า

ประเทศในกลุ่มเชงเก้น วีซ่า มีดังนี้

กรีซ (Greece) เว็บสถานทูต

สาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic) เว็บสถานทูต

ฝรั่งเศส (France) เว็บสถานทูต

เดนมาร์ก (Denmark) เว็บสถานทูต

นอร์เวย์ (Norway) เว็บสถานทูต

เนเธอร์แลนด์ (The Netherlands) เว็บสถานทูต

เบลเยี่ยม (Belgium) เว็บสถานทูต

โปรตุเกส (Portugal)

โปแลนด์ (Poland) เว็บสถานทูต

ฟินแลนด์ (Finland) เว็บสถานทูต

มอลตา (Malta)

เยอรมนี (Germany) เว็บสถานทูต

ลิทัวเนีย (Lithuania)

ลัตเวีย (Latvia)

สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) เว็บสถานทูต

สวีเดน (Sweden) เว็บสถานทูต

สเปน (Spain) เว็บสถานทูต

สโลวาเกีย (Slovakia) เว็บสถานทูต

สโลวีเนีย (Slovenia)

ออสเตรีย (Austria) เว็บสถานทูต

อิตาลี (Italy) เว็บสถานทูต

ลิเทนชไตน์ (Liechtenstein)

ลักเซมเบิร์ก (Luxemburg) เว็บสถานทูต

เอสโตเนีย (Estonia)

ไอซ์แลนด์ (Iceland)

ฮังการี (Hungary)

เพิ่มโทษต่างด้าวอยู่ไทยเกินไม่แสดงพลาสปอร์ต

พาส2

 

เพิ่มโทษ’ต่างด้าว’อยู่ไทยเกินไม่แสดงพาสปอร์ต

กฎเหล็กเพิ่มโทษ’ต่างด้าว’อยู่ไทยเกิน ไม่แสดงพาสปอร์ตติดคุก 2 ปี

               นับตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม เป็นต้นไป สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะบังคับใช้คำสั่งที่ 327/2557 เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณากรณีคนต่างด้าวขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราว ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในทันที และยกเลิกคำสั่งหลักเกณฑ์เดิมที่อนุญาตได้ครั้งเดียวไม่เกิน 30 วัน กรณีเป็นคนต่างด้าวที่มีวีซ่าท่องเที่ยวเท่านั้น แต่หลังจากนี้จะเปิดช่องให้คนต่างด้าวที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา เพื่อการท่องเที่ยวได้ไม่เกิน 30 วัน และสามารถอยู่ต่อในราชอาณาจักรได้อีกไม่เกิน 30 วัน รวมเป็นเวลา 60 วันทันที ซึ่งจะสามารถบังคับใช้กับชาวต่างชาติใน 43 ประเทศทั่วโลก ที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับไทย โดยนโยบายดังกล่าว เป็นการแก้ปัญหาชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยโดยวีซ่านักท่องเที่ยว แต่เมื่อเข้ามาแล้วอยู่เกินกำหนดที่ขออนุญาต หรือที่เรียกว่า “Overstay”

               พ.ต.อ.วรวัฒน์ อมรวิวัฒน์ รองผบก.สส.สตม. ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยจำนวนสูงมาก ซึ่งเมื่ออยู่ไปนานๆ แล้ว กลับไม่อยากเดินทางกลับประเทศ ทำให้วีซ่าหมดอายุ ซึ่งจะถือว่าบุคคลเหล่านี้อยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมาย ที่ผ่านมาตำรวจตรวจคนเข้าเมืองได้กวดขันจับกุมอย่างเข้มงวด โดยในปีที่ผ่านมาสามารถจับกุมชาวต่างชาติที่อยู่ในไทยเกินกว่าที่วีซ่ากำหนดมากถึง 70,175 คน และในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2557 สามารถจับกุมได้แล้วถึง 30,359 คน

               “ปริมาณผู้กระทำผิดที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ สตม.ต้องทำหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอให้แก้ไขแนวทางปฏิบัติกรณีคนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด เพื่อบังคับให้คนต่างด้าวไม่ทำผิดกฎหมาย โดยมีบทลงโทษ 2 กรณี คือกรณีคนต่างด้าวเข้ามอบตัว ซึ่งคนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรเกินกว่า 90 วัน ไม่อนุญาตให้เข้ามาในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 1 ปี คนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรเกินกว่า 1 ปี ไม่อนุญาตให้เข้ามาในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 3 ปี คนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรเกินกว่า 3 ปี ไม่อนุญาตให้เข้ามาในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 5 ปี คนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรเกินกว่า 5 ปี ไม่อนุญาตให้เข้ามาในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 10 ปี ส่วนกรณีที่ถูกจับกุม หากอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดไม่เกินกว่า 1 ปี ไม่อนุญาตให้เข้ามาในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 5 ปี หากอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดเกินกว่า 1 ปี ไม่อนุญาตให้เข้ามาในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 10 ปี” พ.ต.อ.วรวัฒน์ กล่าว

               โฆษกสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง บอกด้วยว่า ที่ผ่านมาการอยู่เกินกำหนดมีโทษที่ไม่ค่อยรุนแรงจึงทำให้ผู้กระทำผิดไม่เกรงกลัว โดยต่างด้าวที่อยู่ในไทยเกินกำหนดไม่ว่าจะนานมากน้อยเพียงใดมีโทษแค่ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท และหลังออกจากประเทศไทยไปแล้วก็สามารถขอวีซ่าเดินทางกลับเข้าไทยใหม่ได้ทันที

               บางรายอาศัยอยู่ในไทยเป็นเวลานานแม้ว่าวีซ่าจะหมดอายุ ซึ่งการอาศัยอยู่นั้นผิดกฎหมายและมีหลายรายที่มีพฤติกรรมสวมสิทธิ์เป็นคนไทย อย่างเช่นเมื่อเร็วๆ นี้ ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสามารถจับกุมแก๊งชาวจีน และชาวตะวันออกกลาง ซึ่งร่วมกับชาวไทย ออกบัตรประชาชนไทยให้แก่ชาวต่างชาติโดยผิดกฎหมาย ด้วยการสวมสิทธิ์คนไทย แล้วนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอทำหนังสือเดินทางไทย เพื่อใช้เดินทางไปต่างประเทศในฐานะคนไทย และบางรายนำไปใช้เป็นหลักฐานทำธุรกรรมทางการเงิน การครอบครองอสังหาริมทรัพย์ และประกอบอาชีพต่างๆ เช่นเดียวกับคนไทย

               “เราอยู่เมืองจีน ก็ดี ขายสินค้าดีกว่าอยู่เมืองไทยนะ แต่ที่เรามาทำมาหากินในเมืองไทย เนื่องจากอยู่เมืองจีนต้องลงทุนเยอะ ต้องทำอะไรใหญ่ๆ แต่เมืองไทย ลงทุนเล็กๆ น้อยๆ แค่ 3,000 บาท สถานที่เล็กๆ ก็อยู่ได้แล้ว แต่เมืองจีนทำอย่างนั้นไม่ได้ เราไม่มีเงินทุนสูงขนาดนั้น มันเลยเป็นข้อจำกัดให้เราต้องไปทำมาหากินที่อื่น เราเข้ามาค้าขายในไทยนานเกือบ 10 ปีแล้ว จึงว่าจ้างให้นายหน้าซึ่งเป็นคนจีนที่รู้จักกับคนไทยทำบัตรประชาชนไทยให้ เพราะต้องการอยู่ในไทยเป็นเวลานาน และมีสิทธิเช่นเดียวกับคนไทยทุกอย่าง” น.ส.อี้ หลิง เซียะ ผู้ต้องหาชาวจีนสารภาพ

               เมื่อตรวจสอบข้อมูลไปยังสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองพบว่า คนต่างด้าวที่เข้ามาอาศัยในไทยเป็นเวลานาน ส่วนใหญ่จะเป็นชาวเอเชียใต้ เอเชียตะวันออก รวมถึงกลุ่มคนผิวดำ ซึ่งคนเหล่านี้มักเข้ามาประกอบอาชีพค้าขาย หรือใช้แรงงาน บางรายเข้ามาทำธุรกิจที่ผิดกฎหมายเข้าข่ายการฟอกเงิน ซึ่งคนกลุ่มนี้มักถูกจับและปรับตามด่านต่างๆ ก่อนถูกส่งกลับประเทศ และจะเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยใหม่ได้ทันที เพราะกฎหมายไทยยังไม่มีบทลงโทษไม่รุนแรงพอ

               นอกจากการเพิ่มโทษต่างชาติที่อยู่ในไทยเกินกำหนดแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม เป็นต้นไป สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเข้มงวดตรวจสอบชาวต่างชาติมากขึ้น ทั้งนี้หากเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบหนังสือเดินทาง แล้วชาวต่างชาติไม่สามารถนำหนังสือเดินทางมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้จะดำเนินคดีในข้อหาเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาททันที

โดนปฎิเสธวีซ่าควรทำอย่างไร?

โดนปฏิเสธวีซ่า วีซ่าโดนปฏิเสธ ควรทำอย่างไร??

ถ้าเอกสารต่าง ๆ ของผู้ยื่นขอวีซ่า ไม่ว่าจะเป็นประเภท วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่านักเรียน วีซ่าเยี่ยมเยือน หรือวีซ่าอื่น ๆ ไม่สามารถทำให้สถานทูตพอใจ ในจุดประสงค์ที่ขอวีซ่าชนิดนั้น ๆ และไม่มีหลักฐานที่แสดงความตั้งใจว่าจะเดินทางกลับประเทศหลังจากที่จบการเดินทาง สถานทูตก็จะทำการปฏิเสธวีซ่า ซึ่งบางประเทศจะแนบจดหมายชี้แจงเหตุผลการปฏิเสธวีซ่าครั้งนั้น ๆ มาให้เราด้วย ซึ่งผู้ขอวีซ่าต้องตัดสินใจก่อนว่า ยังมีความตั้งใจที่ลองยื่นขอวีซ่าอีกครั้งหรือไม่ หากยังตั้งใจก็ต้องหาหลักฐานที่สามารถลบล้าง เหตุผลในการปฏิเสธครั้งก่อนของทางสถานทูตให้ได้ เนื่องจากสถานทูตเกือบทุกแห่ง พร้อมที่จะรับพิจารณาหากว่ามีข้อมูลหรือเอกสารใหม่ ที่ทำให้ทางสถานทูตพอใจในประเภทวีซ่าที่เรายื่นขอไป หากไม่มีข้อมูลใหม่ ผลการพิจารณาก็ยากที่จะเปลี่ยนแปลงได้ค่ะ 

สถานที่ทำพาสปอร์ตในประเทศไทยมีที่ไหนบ้าง มาดูกันเลย


 

หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต เป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องมีติดตัวไว้เพื่อยืนยันตัวตนเวลาเราเดินทางไปต่างประเทศ หรือภายในประเทศก็ย่อมใช้แทนบัตรประชาชนได้เมื่อขึ้นเครื่อง แต่เราจะทำพาสปอร์ตได้ที่ไหนบ้าง มาดูกันเลยคร่า 

 

 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

 กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ

ที่ตั้ง 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-203-500002-203-5000 กด 1 (เมื่อเข้าสู่ระบบกรมการกงสุล กด 5 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่) มือถือ 093-010-5248
เวลาเปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ 8.00-15.30 น.

สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (รับทำเฉพาะหนังสือเดินทางราชการเท่านั้น)

ที่ตั้ง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคารบี ประตูฝั่งทิศตะวันออก) ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-203-500002-203-5000 ต่อ 49007, 49009, 49010, 49017
เวลาเปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ 8.00-15.30 น.

 สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า

ที่ตั้ง ชั้น 5 อาคารเทสโก้โลตัส สาขาปิ่นเกล้า เลขที่ 3 ถนนบรมราชชนนี 11 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
โทรศัพท์ 0-2433-0280 ต่อ 87 โทรสาร 0-2433-2554 มือถือ 093-010-5247
เวลาเปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ 8.30-15.30 น.

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา

ศูนย์การค้าเซ็ลทรัลซิตี้ บางนา บริเวณลานจอดรถ ชั้น P9
โทรศัพท์ 0-2383-8401-3
เวลาเปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ 8.30-15.30 น.

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา-ศรีนครินทร์

ที่ตั้ง ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค บางนา-ศรีนครินทร์ ชั้น 2 โซน E
โทรศัพท์ 02-136-380002-136-3800 โทรสาร 02-136-380102-136-3801 มือถือ 093-010-5246
เวลาเปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ 8.00-15.30 น.

 สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศ (เฉพาะผู้ที่มีใบส่งตัวจากกรมการจัดหางานเท่านั้น)

ที่ตั้ง อาคารประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ดินแดง กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2245-9439, 02-245-104202-245-1042 โทรสาร 0-2245-9438

 

 

 

 

ภาคตะวันออก

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี

ที่ตั้ง อาคารลานค้าชุมชน ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร 039-301-706-9039-301-706-9

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พัทยา

ที่ตั้ง ศูนย์การค้าพัทยาอเวนิว ชั้น 1 ถนนพัทยาสาย 2 เลขที่ 399/9 หมู่ 10 ถนนพัทยาสาย 2 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 038-422438038-422438 โทรสาร 038-422437038-422437

 

ภาคเหนือ

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จ.เชียงราย

ที่ตั้ง อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) หลังใหม่ ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175375053-175375 โทรสาร 053-175374053-175374

 สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จ.เชียงใหม่

ที่ตั้ง ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5389-1535-6 โทรสาร 0-5389-1534

 สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จ.พิษณุโลก

ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร 055-258-173055-258-173, 055-258-155055-258-155, 055-258-131055-258-131, โทรสาร 055-258-117055-258-117

 สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จ.นครสวรรค์

ที่ตั้ง ศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครสวรรค์ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 056-233-453056-233-453, 056-233-454056-233-454 โทรสาร 056-233-452056-233-452

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จ.อุดรธานี

ที่ตั้ง ศูนย์อเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (ตรงข้ามกับศาลหลักเมือง) ถนนอธิบดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร 042-212827042-212827, 042-212-318042-212-318 โทรสาร 042-222-810042-222-810

 สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จ.ขอนแก่น

ที่ตั้ง หอประชุมอำเภอเมืองขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4324-2707,0-4324-2655 โทรสาร 0-4324-3441

 สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จ.อุบลราชธานี

ที่ตั้ง อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ด้านหลังผั่งทิศตะวันตก อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-344581-2045-344581-2 โทรสาร 045-433646045-433646
E-mail : passport_ubon@hotmail.com
Facebook : http://www.facebook.com/ubonpassport

 สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จ.นครราชสีมา

ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทยอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร 044-243-132044-243-132, 044-243-124044-243-124 โทรสาร 044-243-133044-243-133

 

ภาคใต้

 สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จ.สุราษฎร์ธานี

ที่ตั้ง ศาลาประชาคม ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-274940077-274940,077-274942-3077-274942-3 โทรสาร 077-274941077-274941

 สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จ.ภูเก็ต

ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 076-222-080076-222-080, 076-222-081076-222-081, 076-222-083076-222-083 โทรสาร 076-222-082076-222-082

 สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จ.สงขลา

ที่ตั้ง ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ 074-326508-10 โทรสาร 074-326511074-326511

 สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จ.ยะลา

ที่ตั้ง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ถนนสุขยางค์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์ 073-274-526073-274-526, 073-274-036073-274-036, 073-274-037073-274-037 โทรสาร 073-274-527073-274

แบบนี้ เราก็ไม่ต้องลำบากไปทำไกลๆแล้วใช่ไหมล่ะคะ เลือกที่ใกล้บ้านเราที่สุดได้เลย

วีซ่ามีกี่ประเภท??


​ประเภทของวีซ่า ในหลาย ๆ ประเทศจะมีวีซ่าหลากหลายประเภท ด้วยชื่อเรียกที่แตกต่างกัน แต่หากแบ่งตามวัตถุประสงค์ โดยส่วนใหญ่จะแบ่งได้ ดังนี้ นะค่ะ 

1.Transit Visa (วีซ่าเปลี่ยนเครื่อง) ปกติจะมีอายุประมาณ 5 วัน เพื่อเป็นทางผ่านไปยังประเทศที่เป็นจุดหมาย

T2.ourist Visa (วีซ่าท่องเที่ยว) เพื่อจุดประสงค์ในการท่องเที่ยวหรือสันทนาการ โดยไม่มีกิจกรรมทางธุรกิจมาเกี่ยวข้องระหว่างการเดินทาง

3.Business Visa (วีซ่าธุรกิจ) เป็น Visa ที่มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการค้าในประเทศนั้น ๆ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ ซึ่ง Visa ประเภทนี้ ในบางประเทศจะมีการรวมเอาการจ้างงานอย่างถาวรไว้ด้วย

4.Teporary Worker Visa (วีซ่าทำงาน ชั่วคราว) เพื่อยืนยันการได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศนั้น ๆ ได้ โดยส่วนใหญ่ Visa ชนิดนี้ ขอได้ค่อนข้างยาก และมีช่วงเวลาการได้รับอนุญาตที่ยาวกว่า Visa ธุรกิจ

5.On-Arival Visa (วีซ่าที่ได้รับเมื่อเดินทางถึงสนามบินที่เป็นจุดหมายการเดินทาง) Visa ชนิดนี้ จะได้รับตรงจุดตรวจคนเข้าเมือง

6.Spousal Visa หรือ Partner Visa (วีซ่าแต่งงาน) อนุญาตให้คู่แต่งงาน (เพศชายหรือหญิงก็ตาม) ที่เป็นคู่ชีวิตของประชากรของประเทศนั้น ๆ สามารถเดินทางมาอยู่ด้วยกันได้

7.Student Visa (วีซ่านักเรียน) อนุญาตให้ผู้ถือ วีซ่าชนิดนี้ สามารถทำการเรียนในประเทศที่ได้รับ วีซ่านักเรียนได้ ตามเงื่อนไขที่กำหนด แต่บางประเทศก็ใช้ วีซ่าท่องเที่ยว แทน วีซ่าชนิดนี้

8.Working Holiday Visa (วีซ่าท่องเที่ยวและทำงาน) เป็น วีซ่าที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศ โดยมีสาระสำคัญคือ สามารถท่องเที่ยวและทำงานเพื่อหาประสบการณ์ภายในเงื่อนไขที่กำหนดได้ วีซ่าประเภทนี้ โดยส่วนใหญ่มักเปิดโอกาสให้กับ บุคคลในวัยเรียนและวัยทำงานที่มีอายุไม่เกินกว่า 30 ปี

9.Diplomatic Visa (วีซ่าทูต) เป็นวีซ่าที่ออกให้กับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางทางการทูต

10.Jounalist Visa วีซ่าสำหรับนักเขียน หรือนักข่าวจากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ

11.Immigration Visa เป็นวีซ่าอนุมัติให้กับผู้ที่ต้องการอพยพไปตั้งถิ่นฐาน ซึ่งกฎเกณฑ์และเงื่อนไข ขึ้นอยู่กับประเทศนั้น ๆ เป็นผู้กำหนด

12.Pensioner Visa (Retirement Visa) ออกให้ในบางประเทศ สำหรับผู้ที่แสดงให้เห็นว่ามีรายได้ในต่างประเทศที่เพียงพอ และไม่มีความประสงค์ที่จะทำงานแล้ว โดยส่วนใหญ่ มักมีการจำกัดอายุด้วย

13.Electronics Visa เป็นระบบวีซ่าที่ใช้การบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ซึ่งเชื่อมโยงกับหมายเลขหนังสือเดินทาง บาร์โค๊ด โดยจะไม่มีป้าย หรือ สติ๊กเกอร์ติดลงในหนังสือเดินทาง

***วีซ่าแต่ละประเภทจะแตกต่างกันออกไปตามจุดประสงค์ของผู้เดินทางค่ะ***

#‎หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์‬ (e-passport) คืออะไร ?

วันหยุดรอบนี้รู้สึก น๊านนาน สำหรับคนที่ยื่นขอวีซ่าในเดือนนี้ไป ต้องขออภัยในความล่าช้าด้วยนะคร่า วันนี้เรามาอัพเดท ข้อมูล #‎หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์‬ (e-passport) คืออะไร ?
เป็น หนังสือเดินทางที่มีคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค ตามข้อกำหนดขององค์การการบิน พลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ซึ่งแตกต่างจากหนังสือเดินทางแบบเดิม ดังนี้
1.มีการบันทึกข้อมูลชีวภาพ (biometric data) ได้แก่ รูปใบหน้า และ/หรือ ลายนิ้วมือ และ/หรือ ม่านตา ไว้ใน Contactless Integrated Circuit ซึ่งฝังอยู่ในเล่มหนังสือเดินทาง
2.มีการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของหน้งสือเดินทาง
‪#‎หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ดีกว่าหนังสือเดินทางแบบเดิมอย่างไร‬
สามารถป้องกันการปลอมแปลงได้สูง เป็นมาตรการสำคัญในการสกัดกั้นขบวนการก่อการร้ายข้ามชาติ การลักลอบเข้าเมือง ฯลฯ
สามารถตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ตัวบุคคลได้แม่นยำและรวดเร็ว อำนวยความสะดวกต่อการเดินทาง การเข้าเมือง และส่งเสริมการท่องเที่ยว
เสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ ทำให้หนังสือเดินทางไทยมีความน่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับในระดับสากลยิ่งขึ้น ส่งผลต่อเนื่องทางบวกด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวของประเทศ
แอดมินอ่านแล้วเข้าใจเลยค่ะ จะเปลี่ยนพลาสปอร์ตกี่รอบ เปลี่ยนชื่อ นามสกุล ยังมันก้อลิ้งข้อมูลหากันเหมือนเดิมจร่า

ประเทศที่เข้าไทยโดยไม่ต้องขอวีซ่า

ประเทศที่เข้าไทยโดยไม่ต้องขอวีซ่า
ตัวเลขที่ต่อข้างหลังคือ จำนวนวันที่สามารถพักในไทยได้นะจร่า
ภูฏาน15 ฮ่องกง30 จีน15 อินโดนีเซีย30 ใต้หวัน15 ไอร์แลนด์30
สาธารณรัฐเช็ค15 อิสราเอล30 ฮังการี 15 อิตาลี30 อินเดีย15 ญี่ปุ่น30
คาซัคฐาน15 คูเวต30 มัลดีฟ15 ลักเซมเบิร์ก30 มอริเซีย15
เนเธอร์แลนด์30 โอมาน15 นอร์เวย์30 โปแลนด์15 สเปน30
ซาอุดิอาระเบีย15 สวีเดน30 ไซปรัส15 ตุรกี 30 รัสเซีย 15
สหรัฐอเมริกา30 ยูเครน15 สหรัฐอาหรับเอมีเรต30 ออสเตเรีย30 อังกฤษ30 ออสเตรีย30 เวียดนาม30 เบลเยียม30 มาเก๊า 30 บาห์เรน30
เยอรมนี30 บรูไน30 มาเลเซีย30 แคนาดา30 ฟิลิปินส์30 เดนมาร์ค30
ฝรั่งเศส30 ฟินแลนด์30 กาตาร์30 แอฟริกาใต้30 ชิลี90 สวิสแลนด์30
เปรู90 โปตุเกส30 นิวซีแลนด์90 สิงคโปร์30 บราซิล90 กรีซ30
เกาหลีใต้90

หากต่างชาติต้องการพำนักอยู่เกินตามที่ประเทศไทยเรากำหนด ต้องไปติดต่อแจ้งเรื่องและดำเนินการ ที่ ตม. ใกล้บ้านนะจร่า

โดนปฎิเสธวีซ่า!

โดนปฎิเสธวีซ่า!โดนปฏิเสธวีซ่า

 

หลังจากที่มีลูกค้าติดต่อเข้ามามากมายกับการโดนปฎิเสธวีซ่า!!ในการยื่นครั้งต่อไป ถ้าใครมีความตั้งใจจริง ยื่นด้วยความบริสุทธิ์ใจ และมีทุกอย่างพร้อมแต่โดนปฏิเสธ ก็อาจจะไม่ยากเลยในการยื่นขอวีซ่าใหม่ เพียงแต่ต้องค่อยๆใจเย็นในอันดับแรก และทำตามขั้นตอนดังนี้
1. อธิบายว่าเราโอเค ไม่คัดค้านและยอมรับการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่แล้ว
2. แจ้งเจ้าหน้าที่อย่างสุภาพ ว่าเราเสียเงินค่าสัมภาษณ์เยอะมาก อยากจะขอเหตุผลที่ไม่ผ่าน จะได้ปรับปรุงในครั้งหน้า
3. ปรับปรุงแก้ไขตามที่ได้รับแจ้งมา (บางแห่งจะมีเอกสารแจ้งมาเป็นหลักฐานด้วย) โอกาสจะโดนปฏิเสธวีซ่าในกรณีที่พร้อมและตั้งใจจริงๆนั้นมีไม่บ่อยนัก แต่ถ้าโดนขึ้นมาก็ขอให้ทุกคนเตรียมใจ ตั้งสติ แล้วค่อยๆคิดแก้ปัญหาไปให้ได้ พวกเราเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะคะ